Workshop vertalersvakschool

Posted on Dec. 8, 2022

 

Mens en machine: evoluties en uitdagingen in de literaire vertaalpraktijk van de toekomst

Op zaterdag 26 november 2022 gaven Lieve Macken en Paola Ruffo op uitnodiging van de Vertalersvakschool een workshop op het twaalfde werkcongres van de Vlaamse auteursvereniging

Literair vertalen wordt altijd in verband gebracht met menselijke kwaliteiten, zoals creativiteit en vakmanschap. Maar hoe past Neural Machine Translation (NMT), post-editing en andere vertaaltechnologie in dit geheel?

Hoe werken NMT-systemen? Hoe staan lezers tegenover literatuur die gepost-edit is? Wat vinden literair vertalers van vertaaltechnologie? Welke richting gaat het onderzoek naar technologie voor literair vertalen uit?

In deze sessie laten Lieve Macken en Paola Ruffo van de Universiteit Gent je kennismaken met de beste vertaaltechnologie voor literair vertalen, tonen ze de mogelijkheden én de tekortkomingen van de huidige tools, en gaan ze in gesprek over de toepassingen van vertaaltechnologie in de toekomst van literaire vertalingen.